Ny ungdomsreporter i forskning.no

Ny ungdomsreporter i forskning.no

Ida Frøyland er forskning.nos nye ungdomsreporter, 13 år gammel. (Foto: Eivind Nicolai Lauritsen).

Del: 

Ida Frøyland er 13 år og har nettopp begynt som ungdomsreporter i forskning.no

Ida Frøyland er interessert i alt fra utrydningstruede dyrearter til kreftforskning og kjønnsforskjeller, ifølge forskning.no
Hun har forskerforeldre, og har gitt navn til det berømte fossilet "Ida". Frøyland tar over etter Nora Heyerdahl, som var ungdomsreporter i forskning.no fra 2013 til 2016.

Les også:
  • – Vi har nesten doblet den digitale annonseomsetningen i første kvartal, sammenliknet med 2016, sier annonseansvarlig Anne-Grethe Krogdahl i Byggmesteren. Også salgssjef Kenneth Johnsen i Anlegg & Transport melder om en jevnt stigende digitalomsetning. 

  • Fagpressens annonseomsetning økte med totalt 3,6 prosent i første kvartal 2017. Veksten var 0,7 prosent på papir og10 prosent digitalt. Men noen titler har også svært mye bedre tall.

  • NJ Hege Iren Frantzen viste fram gravesaker fra Fagpressen, og NR understreket at redaktørene i fagmedier arbeider under samme ansvar som sine kolleger i dagspressen. – De bør følgelig også få samme rammevilkår, poengterte Arne Jensen i høringen i finanskomiteen mandag. Også MBLs Randi Øgrey støttet Fagpressens sak.