Flere fornyer design og uttrykk

Flere fornyer design og uttrykk

Fra Kirkegården til Gravplassen: Fagbladet har byttet navn fra 2017-årgangen, og er blant flere fagmedier som fornyer designet i vår.

Del: 

De første månedene i 2017 har flere fagmedier kommet med nytt design.

Arkitektnytt har økt formatet og valgt et design på trykk der forsiden gir plass til mer tekst – det nærmer seg et tradisjonelt avisuttrykk. Redaktør Martin Braathen skriver at omleggingen blant annet er begrunnet i en fersk leserundersøkelse der over 70 prosent heier på papirutgaven, og de yngste leserne er de ivrigste papirtilhengerne. Samtidig legges det opp til tettere integrering mellom nett og papir.

Budbæreren har beholdt format og papirkvalitet, men fornyet logo og titteltyper. Det har også Første Steg, bladet for barnehagepedagoger i Utdanningsforbundet gjort.

Fagbladet fra gravplasskultur, utgitt av Norsk forening for gravplasskultur, har skiftet navn fra Kirkegården til Gravplassen. Der er det også gjort en viss oppussing av layouten.

Les også:
  • – Vi har nesten doblet den digitale annonseomsetningen i første kvartal, sammenliknet med 2016, sier annonseansvarlig Anne-Grethe Krogdahl i Byggmesteren. Også salgssjef Kenneth Johnsen i Anlegg & Transport melder om en jevnt stigende digitalomsetning. 

  • Fagpressens annonseomsetning økte med totalt 3,6 prosent i første kvartal 2017. Veksten var 0,7 prosent på papir og10 prosent digitalt. Men noen titler har også svært mye bedre tall.

  • NJ Hege Iren Frantzen viste fram gravesaker fra Fagpressen, og NR understreket at redaktørene i fagmedier arbeider under samme ansvar som sine kolleger i dagspressen. – De bør følgelig også få samme rammevilkår, poengterte Arne Jensen i høringen i finanskomiteen mandag. Også MBLs Randi Øgrey støttet Fagpressens sak.