Søknadsskjema kompetansestøtte

Søknadsskjema kompetansestøtte

Del: 

Her søker du om kompetansestøtte fra Fagpressen.
For at din søknad skal bli behandlet, må du overholde fristen, som er mandag 23. januar 2017.

Din søknad om støtte fra Fagpressens vederlagsfond, skal:

- beskrive og begrunne prosjektet du søker støtte til
- vise til økonomisk egeninnsats, privat eller fra redaksjonen/avdelingen, og eventuell støtte fra andre bidragsytere
- inneholde et budsjett med gode overslag over de ulike kostnadene

Les kriteriene her

Samtlige stipendsøknader blir vurdert og avgjort av vederlagsfondets styre, kort tid etter at søknadsfristen er utløpt. Søkerne får deretter beskjed pr epost om innvilgelse/avslag.

Obligatorisk for alle andre enn redaktører og utgivere
Navn på frilanser
Søker må få fram nytteverdien for seg selv og redaksjonen/avdelingen/andre
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png html pdf doc docx pptx.
Søker må vise til økonomisk egeninnsats og hvordan ulike kostnader er planlagt dekket.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Onsdag 25. Jan
Kl.: 
11:00 til 16:00
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere

Skal du velge skreddersøm? Tilpasset hyllevare? Eller noe midt i mellom..? Valg av publiseringsløsning er noe de fleste av oss står overfor med ujevne mellomrom. Halvdagsseminaret 25. januar gir deg innspill fra fire tilbydere, erfart kunnskap fra kolleger, og mulighet for å spørre og grave.

Dato: 
Fredag 27. Jan
Kl.: 
09:30 til 10:30
Passer for: 
Redaktører
Journalister

"Lærer misbrukte elever i 35 år", skrev Utdanning. Saken var den første i en rekke saker om overgrep utført av ansatte i barnehager og skoler. Hvordan jobbet journalisten?

Dato: 
Mandag 30. Jan
Kl.: 
14:00 til 16:00
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere

Fagpressen vurderer å tilby en mulighet for at du kan publisere dine stillingsannonser i en felles portal, sammen med det redaksjonelle innholdet som du allerede leverer til fagpressenytt.no.