Faglige fora

Faglige fora

Del: 

Fagpressen har etablert faglige fora for henholdsvis redaktører, journalister og salgs- og markedsansatte. Foraene har som formål å:

  • heve det faglige nivået blant medlemmene gjennom kompetansetiltak
  • være talerør for hver sin faggruppe inn mot administrasjonen og styret i Fagpressen

 

Redaktørforum

Fagpressens redaktørforum er opprettet for å ivareta og styrke redaktørenes interesser. Alle redaktørene er medlem i forumet.

Styret i redaktørforum består av:
Ivar Kvistum, redaktør Handikapnytt, ivar.kvistum@nhf.no  (leder)
Cathrine Th. Paulsen, redaktør Psykisk Helse, cathrine.paulsen@psykiskhelse.no
Karoline Kathrine Åbyholm, redaktør Sikkerhet, karoline.abyholm@nso.no
Mona Askerød, redaktør Musikkultur, mona@musikkultur.no
Jan E. Espelid, redaktør golferen.no, jan@papaya.no

Fagpressens redaktørforum har lukket gruppe på Facebook som redaktører i Fagpressen kan bli medlem av.

 

Journalistforum

Fagpressens journalistforum er et faglig forum for redaksjonelle medarbeidere og frilansere. Journalistforum er, sammen med Redaktørforum, hovedarrangør av den årlige redaksjonelle konferansen, PUFF. 

Styret i Fagpressens journalistforum er: 
Anne Lise Stranden, forskning.no, anne.lise@forskning.no (leder)
Sjur Frimand-Anda, Finansfokus, sjur.frimand-anda@finansforbundet.no
Georg Mathisen, frilanser, georg_mathisen@yahoo.no
Julia Loge, Uniforum, julia.loge@gmail.com
Karine Hildonen, Personal og ledelse, karine@askmedia.no

Fagpressens journalistforum har side på Facebook som journalister og redaksjonelle medarbeidere kan bli medlem av. 

 

Markedsforum

Dette forumet er for alle som jobber med annonsesalg og markedsaktiviteter.

Styret består av:
Ellen Bye Knutsen, Tidsskrift for Den norske legeforening, ellen.bye.knutsen@legeforeningen.no (leder)
Ingunn Roald, Sykepleien, ingunn.roald@sykepleien.no (nestleder)
Tor Arne Sandholt, HS-Media, tas@hsmedia.no
Beate Johnsen, Teknisk Ukeblad, beate.johnsen@tu.no
Morten Olsson, Elektronikk, morten@elektronikkforlaget.no
Henriette Myklebust Øye, Utdanning, hmo@utdanningsnytt.no
Kåre Borgan, Arkitektur N/Arkitektnytt, kbo@arkitektur.no

Fagpressens markedsforum har lukket gruppe på Facebook som annonseselgere, markedsfolk og andre i Fagpressen kan bli medlem av.

 

Kurs og arrangementer

Dato: 
Mandag 06. Mar
Kl.: 
15:00 til 17:00
Passer for: 
Redaktører

Velkommen til årsmøte i Fagpressens redaktørforum, mandag 6. mars. Dagsorden og årsberetning er sendt på epost. Vi serverer pizza, og diskuterer Fagpressens redaktørprogram – meld deg på!

Dato: 
Torsdag 09. Mar
Kl.: 
13:30 til 16:00
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere

Hvordan går det med de ulike mediene? Hvem er vinnerne og taperne når det gjelder lesing og bruk? Hvor går inntektene?

Dato: 
Fredag 10. Mar til Lørdag 11. Mar
Kl.: 
10:30 til 12:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Velkommen til PUFF-konferansen 10. og 11. mars. Du får kurs i datagrafikk og videoredigering, og graving i registre. I tillegg får du møte journalister som deler erfaringer om kildearbeid og metoder.

Det er fortsatt ledige plasser – meld deg på!