Variert kunnskapsdeling på PUFF 2017

Variert kunnskapsdeling på PUFF 2017

PUFF 2017 har 50 lydhøre deltakere, som får innsikt i alt fra robotjournalistikk til Fagbladets lenge ensomme journalistikk om sosial dumping i Oslo-renovasjonen. (Foto: BN).

Del: 

Robotjournalistikk, virale videoer, foto og renovasjonsskandalejournalistikk innledet PUFF-konferansen som ble innledet fredag formiddag. 

Nesten femti journalister og redaktører deltar på årets PUFF-konferanse. Den ble innledet med robotjournalistikk, og fortsatte med hvordan tre ulike fagmedieredaksjoner fikk til å øke trafikken og lesertallene. Etter lunsj overtar parallellseminarer, ett av dem ved Henning Aarset i Kommunal Rapport som forteller om Leverandørdatabasen.

Henning Aarset forteller PUFF-deltakere om Leverandørdatabasen, som Kommunal Rapport har bygget opp selv, ut fra eget behov. (Foto: BN).

– Datastøttet journalistikk handler om å fortelle historier og fakta slik at folk forstår hva du snakker om! sier Aarset (bildet).

Les også:
  • – Vi har nesten doblet den digitale annonseomsetningen i første kvartal, sammenliknet med 2016, sier annonseansvarlig Anne-Grethe Krogdahl i Byggmesteren. Også salgssjef Kenneth Johnsen i Anlegg & Transport melder om en jevnt stigende digitalomsetning. 

  • Fagpressens annonseomsetning økte med totalt 3,6 prosent i første kvartal 2017. Veksten var 0,7 prosent på papir og10 prosent digitalt. Men noen titler har også svært mye bedre tall.

  • NJ Hege Iren Frantzen viste fram gravesaker fra Fagpressen, og NR understreket at redaktørene i fagmedier arbeider under samme ansvar som sine kolleger i dagspressen. – De bør følgelig også få samme rammevilkår, poengterte Arne Jensen i høringen i finanskomiteen mandag. Også MBLs Randi Øgrey støttet Fagpressens sak.