Svært gledelig mva-gjennombrudd

Svært gledelig mva-gjennombrudd

Fagpressedirektøren gleder seg over budsjettavtalen og digitalt mva-fritak. (Foto: BN).

Del: 

Regjeringen skal komme tilbake med forslag om mva-fritak for all digital journalistikk i revidert nasjonalbudsjett til våren.

Lørdag kveld kom nyheten om at det likevel ble en budsjettavtale mellom regjeringen og støttepartiene. Inkludert i avtalen er Fagpressens viktige kampsak om at det digitale mva-fritaket må utvides til å gjelde også fag- og nisjemedienes digitale journalistikk.
Fagpressens direktør Elin Floberghagen gleder seg over at utvidet mva-fritak er med i budsjettavtalen. Men hun understreker at det gjenstår arbeid før en seier kan feires:
– Dette er et stort skritt fremover for et digitalt mva-fritak. Vi har jobbet mye med denne saken, og sender en takk til Venstre og KrF som har fått gjennomslag i forhandlingene med regjeringen. Å få på plass et digitalt mva-fritak, vil bidra til økt innovasjon og gode muligheter for digital journalistikk fremover. Likevel, det konkrete resultatet ser vi først til våren. Det må fortsatt jobbes! understreker Elin Floberghagen.

Les også:
  • – Vi har nesten doblet den digitale annonseomsetningen i første kvartal, sammenliknet med 2016, sier annonseansvarlig Anne-Grethe Krogdahl i Byggmesteren. Også salgssjef Kenneth Johnsen i Anlegg & Transport melder om en jevnt stigende digitalomsetning. 

  • Fagpressens annonseomsetning økte med totalt 3,6 prosent i første kvartal 2017. Veksten var 0,7 prosent på papir og10 prosent digitalt. Men noen titler har også svært mye bedre tall.

  • NJ Hege Iren Frantzen viste fram gravesaker fra Fagpressen, og NR understreket at redaktørene i fagmedier arbeider under samme ansvar som sine kolleger i dagspressen. – De bør følgelig også få samme rammevilkår, poengterte Arne Jensen i høringen i finanskomiteen mandag. Også MBLs Randi Øgrey støttet Fagpressens sak.