POU-undersøkelse: Departementer hindrer innsyn

POU-undersøkelse: Departementer hindrer innsyn

Siri Gedde-Dahl, leder i Pressens offentlighetsutvalg, la fram den ferske rapporten fra utvalget på møtet "Medieåret 2016", hos Amedia 11. januar. Rapporten avslører at de fleste departementene bruker altfor lang tid før de journalfører dokumenter og publiserer dem i postjournalen. (Foto: BN).

Del: 

Departementene bruker i gjennomsnitt mye lengre tid på å gjøre dokumenter tilgjengelig i postjournalen i dag, enn den gang alt foregikk på papir. En fersk undersøkelse fra Pressens offentlighetsutvalg avslører at det tar fra ni til 39 dager før dokumentene er publisert i Offentlig elektronisk postjournal, OEP. Aller verst er Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi har funnet grunn til å mene at det i noen departementer drives bevisst trenering av å journalføre dokumenter. Dermed undergraves offentlighetsloven, sa Siri Gedde-Dahl, leder i Pressens offentlighetsutvalg (POU), da hun la fram den ferske undersøkelsen "Slik hindrer departementer innsyn". Offentlighetsutvalget har gjort en grundig undersøkelse av journalføringspraksis i samtlige departementer.

POU har blant annet funnet ut at det går hele 39,4 virkedager – hvorav 12,6 dager er tiden frem til journalføringsdato – fra dokumentdato til publiseringsdato i Justis- og beredeskapsdepartementet (JD). Mange saker blir som konsekvens av det ikke journalført/publisert i JD før saksbehandling, slik lovverket krever, og POU mener at så sen publisering i OEP, undergraver offentleglova. 13 av 15 departementer har en journalføringspraksis som utvalget mener er kritikkverdig og lovstridig. Justisdepartementet var invitert til arrangementet onsdag, men ingen møtte.

Offentlighetsutvalget kommer i rapporten med konkrete forslag til forbedringer og endringer av praksis. Rapporten ble framlagt på arrangementet "Medieåret 2016" onsdag formiddag. Les hele rapporten her.

Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten kommenterte rapporten slik:
– Det foregår et bevisst maktmisbruk i forvaltningen overfor samfunnet, når departementer systematisk bryter offentleglova. Stanghelle minnet om at stortinget på eget initiativ vedtok å lovfeste retten til innsyn i offentlige dokumenter allerede i 1970.
– Mens teknologien har gjort det stadig enklere å tilrettelegge for innsyn og offentlighet, kan det se ut som om holdningene til åpenhet i forvaltningen utvikler seg i motsatt retning! advarte Stanghelle.

I arrangementet "Medieåret 2016" ble også 2016-statistikken fra PFU presentert, av PFUs leder Alf Bjarne Johnsen.

Les også:
  • – Vi har nesten doblet den digitale annonseomsetningen i første kvartal, sammenliknet med 2016, sier annonseansvarlig Anne-Grethe Krogdahl i Byggmesteren. Også salgssjef Kenneth Johnsen i Anlegg & Transport melder om en jevnt stigende digitalomsetning. 

  • Fagpressens annonseomsetning økte med totalt 3,6 prosent i første kvartal 2017. Veksten var 0,7 prosent på papir og10 prosent digitalt. Men noen titler har også svært mye bedre tall.

  • NJ Hege Iren Frantzen viste fram gravesaker fra Fagpressen, og NR understreket at redaktørene i fagmedier arbeider under samme ansvar som sine kolleger i dagspressen. – De bør følgelig også få samme rammevilkår, poengterte Arne Jensen i høringen i finanskomiteen mandag. Også MBLs Randi Øgrey støttet Fagpressens sak.