HK-nytt er blitt nytt

HK-nytt er blitt nytt

Nytt bladdesign i HK-nytt.

Del: 

God oppussing av HK-nytt fra 1. utgave 2017, som er årgang nummer 110 i bladet fra Handel og kontor. 

Både utseende og innhold er endret, og målet er å gjøre bladet tydeligere og bedre, skriver redaktør Eva Ler Nilsen på lederplass.
HK-nytt har et opplag på nesten 70 000, og kommer med ti utgaver i året. Målet er å lage et relevant blad og nettsted, med mange reportasjer om lønns- og arbeidsforhold i de forskjellige yrkesgruppene i forbundet.

Layouten lages av LO Media selv, ved Sheila Hegge Olsen.

Les også:
  • – Vi har nesten doblet den digitale annonseomsetningen i første kvartal, sammenliknet med 2016, sier annonseansvarlig Anne-Grethe Krogdahl i Byggmesteren. Også salgssjef Kenneth Johnsen i Anlegg & Transport melder om en jevnt stigende digitalomsetning. 

  • Fagpressens annonseomsetning økte med totalt 3,6 prosent i første kvartal 2017. Veksten var 0,7 prosent på papir og10 prosent digitalt. Men noen titler har også svært mye bedre tall.

  • NJ Hege Iren Frantzen viste fram gravesaker fra Fagpressen, og NR understreket at redaktørene i fagmedier arbeider under samme ansvar som sine kolleger i dagspressen. – De bør følgelig også få samme rammevilkår, poengterte Arne Jensen i høringen i finanskomiteen mandag. Også MBLs Randi Øgrey støttet Fagpressens sak.