Faktisk.no hos fagpresseredaktørene

Faktisk.no hos fagpresseredaktørene

Redaktør Kristoffer Egeberg fortalte om Faktisk.no på morgenmøte i Fagpressens redaktørforum tirsdag. (Foto: BN).

Del: 

Fagpressens redaktørforum arrangerte tirsdag morgenmøte med Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no

– Dette var moro, og veldig engasjerende! kommenterer Ivar Kvistum, leder for FRF og selv redaktør i Handikapnytt. Egeberg møtte femten interesserte redaktører fra både små og store redaksjoner i Fagpressen.
– For egen del synes jeg Egeberg klarte å rydde i begreper og skape større bevissthet om tidens motebegreper som «fake news» og «alternative fakta». Og kanskje enda viktigere: han argumenterte godt for at journalistikken står og faller på vår håndtering av fakta. Nå, mer enn noen gang.

Kvistum mener at fagpressemediene gjerne framholder troverdigheten som sin viktigste kvalitet. – Det tilsier at vi bør ha en særlig interesse i alle tiltak som kan skape et troverdig og faktabasert offentlig ordskifte.

Kvistum noterte seg at Egeberg var åpen for både innspill og samarbeid framover.
– Jeg oppfattet at han gjerne vil nyttiggjøre seg fagpressemedienes ekspertise på ulike områder, og gjerne få innspill om samfunnsområder og tendenser som trenger faktasjekk. Med andre ord: Vi som fagmedier kan både bidra til å utvide faktasjekkernes horisont og hjelpe dem ned i dypet av problemstillingene.

Dette var det tredje morgenmøtet i FRF-regi siden tiltaket ble startet i fjor høst. Grunnideen er jo deling og utveksling av erfaringer og kunnskap.
– Jo flere innspill og ideer vi får, desto enklere er det å treffe behovene der ute. Derfor gjentar jeg oppfordringen: Om din redaksjon holder på med noe spennende dere gjerne vil dele med andre eller ha andre redaksjoners innspill til, er det bare å sende opp et røyksignal. Så tar vi grep og lager morgenmøte! lover Ivar Kvistum.

Les også:
  • – Vi har nesten doblet den digitale annonseomsetningen i første kvartal, sammenliknet med 2016, sier annonseansvarlig Anne-Grethe Krogdahl i Byggmesteren. Også salgssjef Kenneth Johnsen i Anlegg & Transport melder om en jevnt stigende digitalomsetning. 

  • Fagpressens annonseomsetning økte med totalt 3,6 prosent i første kvartal 2017. Veksten var 0,7 prosent på papir og10 prosent digitalt. Men noen titler har også svært mye bedre tall.

  • NJ Hege Iren Frantzen viste fram gravesaker fra Fagpressen, og NR understreket at redaktørene i fagmedier arbeider under samme ansvar som sine kolleger i dagspressen. – De bør følgelig også få samme rammevilkår, poengterte Arne Jensen i høringen i finanskomiteen mandag. Også MBLs Randi Øgrey støttet Fagpressens sak.