Fagpressen-graving hovedoppslag i "Siste SKUP"

Fagpressen-graving hovedoppslag i "Siste SKUP"

Faksimile av hovedoppslaget i konferanseavisen "Siste SKUP". Det var vinklet på redaksjonen i Politiforum som for første gang hadde sendt metoderapport til SKUP, og for første gang deltok på konferansen – med absolutt hele redaksjonen.

Del: 

Ingen premier til metoderapporter fra fagmedier i 2017 heller. Men i konferanseavisen "Siste SKUP" var gravejournalistikken i fagpressen hovedsak. Statistikken viser at fagmediene graver stadig mer, og sender flere metoderapporter til SKUP.

"SKUP-debutant Politiforum brukte hele redaksjonen og vrengte lommene for å lande en gravesak på 50 sider", lyder innledningen til artikkelen.
Frilansjournalist Ingrid Kvitrud har laget statistikk over fagpressens deltakelse i SKUP-konkurransen de siste årene. Den viser at gjennomsnittet de siste ti årene har ligget på 4,84 prosent rapporter fra fagpresse. I år derimot var fem av til sammen 48 innsendte metoderapporter fra fagpresseredaksjoner – altså litt over ti prosent av bunken.

Les hele saken i "Siste SKUP" her.

Les også:
  • – Vi har nesten doblet den digitale annonseomsetningen i første kvartal, sammenliknet med 2016, sier annonseansvarlig Anne-Grethe Krogdahl i Byggmesteren. Også salgssjef Kenneth Johnsen i Anlegg & Transport melder om en jevnt stigende digitalomsetning. 

  • Fagpressens annonseomsetning økte med totalt 3,6 prosent i første kvartal 2017. Veksten var 0,7 prosent på papir og10 prosent digitalt. Men noen titler har også svært mye bedre tall.

  • NJ Hege Iren Frantzen viste fram gravesaker fra Fagpressen, og NR understreket at redaktørene i fagmedier arbeider under samme ansvar som sine kolleger i dagspressen. – De bør følgelig også få samme rammevilkår, poengterte Arne Jensen i høringen i finanskomiteen mandag. Også MBLs Randi Øgrey støttet Fagpressens sak.