Fagpressen

Medlemssentral

Tips til å kutte produksjonskostnader

10 måter å spare litt på regningen fra trykkeriet.

1. Sjekk fakturaen: Riktig pris og mengde. Er det noe ekstra på fakturaen som ikke var avtalt, ring og spør om det skal være der eller burde være inkludert i andre tjenester.
2. Størrelse: Standard A størrelsene er som oftest billigst gjennom hele produksjonen.
3. Papir: Kan du bruke lavere papirkvalitet uten å forringe design og kvaliteten på ditt blad. Papir utgjør minimum 15% av kostnadene, man får altid tak i billig papir. F.eks i tyskland er resirkulert papir 15-20 % billigere enn vanlig.
4. "Bundle" tjenester: Det hender at trykkeriet kan tilby hele produkjsonsprosessen frem til posten, i mange tilfeller kan dette være gunstig, både kostnads- og tidsmessig. Er ditt blad et avgiftsfritt foreningsblad kan man oppnå mva fradrag på hele produksjonen.
5. Internasjonalt: Det finnes mange og store trykkerier rundt i europa,  det er mulig å spare mye på weboffset og gravure. Sentraleuropa er billigst, og er ofte tidlig ute med nye produkter, høy steknisk standard.
6. Benchmark: Snakk med kolleger i andre tidsskrifter om hva betaler de for tjenestene sine eller med oss på Fagpressens Informasjonskontor. Snakk med leverandørene om ønsket resultat, ikke om prosessen.
7. IT: Bruk IT løsninger der dette er mulig, ikke lever Quark eller Indesignsider lever ferdige PDFer med alle bilder og fonter lagt ved. avtal med trykkeriet om riktig bruk av profiler osv.
8. Optimalisere prossesen: Har du økt eller endret opplaget eller antall sider kan det være på tide å endre trykkemetoden. Snakk med trykkeriet om hva som lønner seg.
9. Avtaler eller "spot"pris: Trykking og papir er sykliskeindustrier og de fleste årsavtaler blir inngått i begynnelsen av året.  Inngå avtalene nå i april/mai, det kan lønne seg.  Som ved fastrente og fastpris på kraft så kan man forhandle seg til gode langsiktigeavtaler, men noen ganger kan det lønne seg å "shoppe" på spotmarkedet.
 
10. Rabatt: Spør om kontant rabatt 2-3% blir fort penger, eller lang kreditt hvis du trenger det.