Fagpressen

Medlemssentral

Avtale om juridisk bistand til medlemmer i Fagpressen og Fagpressens redaktørforening

Avtale mellom Den Norske Fagpresses Forening (DNFF) og Fagpressens redaktørforening (FRF), og  Advokatfirmaet Graasvold (AG).

 

1. AG tilbyr medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens redaktørforening juridisk bistand som angitt i denne avtalen. Fagpressen og Fagpressens redaktørforening tilbyr dette i fellesskap til sine medlemmer, og finansierer ordningen i fellesskap.

2. Den juridiske bistanden ytes slik:

a. Medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening vil uten kostnad for dem få inntil 30 minutters bistand per år av juridisk karakter innen opphavsrett, medie- og presserett, kontraktsrett og annen juridisk bistand som er relatert til medlemmenes utøvelse av sin virksomhet i fagpressen.

b. Medlemmer av Fagpressens redaktørforening vil få inntil 1 time bistand per år innen samme områder som nevnt under punkt a.

 

Avtalens begrensninger

3. Arbeidstvister og spørsmål knyttet til skatt og avgift omfattes ikke av avtalen. Telefonhenvendelser vil kunne besvares kort dersom faktum og rettslig problemstilling tilsier det. Ved telefonisk henvendelse vil medlemmet kunne bli bedt om å sende inn en beskrivelse av problemstillingen per e-post, eventuelt vedlagt kontraktsutkast, korrespondanse mv. Deretter vil besvarelse bli gitt per e-post eller telefon.

 

4. For eventuell bistand utover ovenstående inngås særskilt avtale mellom det aktuelle medlemmet og AG. Vilkårene for slik bistand er på alminnelige forretningsmessige vilkår og fremgår av oppdragsbekreftelse som sendes medlemmet.

5. Ved henvendelser der det er tvil om hvorvidt bistand dekkes av denne avtalen, tar AG kontakt med Fagpressen for avklaring.

Reforhandling

7. Avtalen varer fra 01.01.2011 og frem til 01.01.2012. Partene er enige om at avtalen innen utløpet gjennomgås og reforhandles på bakgrunn av de erfaringer sompartene har gjort i avtaleperioden, herunder antall henvendelser.