Fagpressen

Rekordbunke i PFU

Tirsdagens møte i PFU hadde en av de største klagebunkene i utvalgets historie. Hele 87 saker hadde hopet seg opp etter sommeren. Både Aftenposten og VG ble frikjent.

Aftenposten var innklaget både for en sak i A-magasinet om bistandsorganisasjonen Plan Norge, og for to nyhetsreportasjer om Selvaag-bygg i Aften. VG var innklaget for et oppslag om nigerianske prostituerte og påstått bordellvirksomhet i Oslo, tidligere i sommer.Ingen av disse sakene brøt god presseskikk, avgjorde PFU. Men utvalget rakk ikke å behandle på langt nær alle sakene. 17 fikk full og 13 såkalt forenklet behandling. Ifølge sekretær for Pressens faglige utvalg. Per Edgar Kokkvold, er det vanlig med ekstra mange saker på augustmøtet. Kokkvold sier likevel til journalisten.no at saksmengden til PFU har økt betydelig de siste årene og nå er større enn noen gang. 31. august 2006