Fagpressen

MVA på husleie

Det dokumentet du søker etter...

... finner du i det mest lesbare formatet ved å klikke HER MVA på husleie Etter flere hendvendelser fra DNFF`s medlemmer, har vi hentet inn følgende uttalelse fra vår MVA spesialist Før 1. juli 2001 var husleie å anse som vederlag utenfor avgiftsområdet, dvs. at utleier ikke kunne beregne mva på husleien. Etter 1. juli 2001 og iverksettelsen av mva-reformen, kom det nye regler på området for beregning av husleie. Disse reglene finner vi i forskrift nr. 117 som finnes på følgende adresse, http://odin.dep.no/fin/norsk/regelverk/lover/006031-200112/. Etter at denne forskriften trådte i kraft 1. juli 2001, har utleier en valgfrihet når det gjelder beregning av mva på husleien. Det er viktig å merke seg at valgfriheten kun omfatter de areal hvor det utøves mva-pliktig aktivitet. For bladenes del vil de som er avgiftsfrie omfattes av de mva-pliktige aktiviteter. Dette skyldes at disse har full fradragsrett for inngående mva. De blader som ikke har full fradragsrett for inngående mva, vil få en økning i husleien som da vil utgjøre den mva de ikke kan fradragsføre. De som har full fradragsrett, vil ikke få noen ekstra husleie, men muligens en liten likviditetsbelastning. Regelverket er slik at det er opp til utleier å velge. Det er derfor ikke riktig hvis utleier hevder at han nå en nødt til å beregne mva på husleien. I beste fall kan man si utleier plikter å beregne mva, men da på grunn av at han har valgt dette selv. De fleste utleiere pleier etter min erfaring å ta en runde med leietakerne før det blir fakturert mva på husleien. I den grad dette ikke blir gjort, antar jeg at man kan nekte å betale mva-beløpet. Men dette kan virke noe unødig dersom man har full fradragsrett. epost til advokat Rune Eriksen klikk her advokatfirmaet Myhre & Jonhsen DA