Fagpressen

Velferd i hundre

Bladet Velferd har utkommet i 100 år. De markerer jubileet blant annet med glimt fra de tidlige årgangene av "Sykeforsikringsbladet" som det het dengang.

velferd-100.jpg

Redaksjonen bruker også anledningen til å tydeliggjøre at det fortsatt finnes utfordringer i samfunnet som kan kjennes igjen fra Norge anno 1912 – eksempelvis at det igjen foregår tigging i gatene. Og at det lever mennesker i Norge som har opplevd fattigdom og forsømmelse i sine egne liv: Ola Ødegaard, stifter og leder i Foreningen rettferd for taperne, er portrettert i nr. 2/2012. Han ble selv som barn sendt ut av foreldrene for å tigge og stjele.

Bladets nyeste utgave har ellers laget hovedtema av at Nav-systemet ikke fanger opp attføringsklienter som har behov for lese- og skriveopplæring. Forsiden er en kreativ måte å si akkurat det på.