Fagpressen

Redaktørleder med to bøker på tre måneder

Nina Hanssen ga ut sin første bok for en måned siden. I morgen lanseres bok nummer to. Og hun har ganske konkrete planer om ytterligere to bøker. Dette er ganske beskrivende for det tempoet Nina Hanssen er kjent for å holde.

nina-flow.jpg
Leder i Fagpressens redaktørforening, Nina Hanssen nå også forfatter med to bokutgivelser på én måned! (Foto: Svein-Erik Tosterud).

For lederen i Fagpressens Redaktørforening holder i mange tråder. Hun er blant mye annet fulltids nyhetsredaktør og reporter i LO Media, styremedlem i slektsforskningsorganisasjonen DIS, og nå altså forfatter. I tillegg har den energisprudlende trønderdamen samboer og tre sønner i 10- til 16-årsalderen.

– Nei, jeg har ikke ADHD, men jeg regner meg som en «Pippi Langstrømpe» som har lyst og vilje til å kaste meg over alle utfordringer. Jeg svarer som regel ja uten å tenke meg om hvis jeg blir spurt om å takle noe jeg ikke vet om jeg kan på forhånd. Jeg er også så heldig at jeg har både famile og venner rundt meg, flotte mennesker som bidrar og støtter – og gjør en litt over gjennomsnittet travel hverdag mulig.

 

To bøker i vår

Den første boka hun skrev, er en begeistret biografi om ordføreren i Lørenskog der hun bor, Åge Tovan. «Lagspiller’n» heter den, og ble til på tre måneder.

– Jeg er veldig engasjert i lokalsamfunnet, og Tovan har gjort og gjør en fantastisk jobb som folkevalgt, og har en bredde og et engasjement som få andre lokalpolitikere. Jeg skrev boka fordi jeg ville at mange flere skulle se hva ordføreren vår får til med sin innsats, sier Nina.

Bok nummer to handler om «Flow i hverdagen», som kort sagt handler om den nærmest magiske tilstanden man kan være i når man er helt oppslukt av det man gjør. Den ligger det flere års interesse og deretter to års hardt arbeid bak. Og Nina har selv mye erfaring med flow, og bruker det selv som et effektivt redskap til å få mest mulig positivt ut av sin ganske stressede hverdag.

 

Lanseres på Litteraturhuset 25. mai

Vi traff henne i en pause i Velferdskonferansen i Oslo tidligere i uken. Der ledet hun en av sesjonene, og innrømmer at hun ble litt i stuss da hun for første gang opplevde å bli presentert som «redaktør og forfatter»!

– Jeg har aldri drømt om å bli forfatter. Jeg har skrevet dagbok i alle år, og det har egentlig dekket alle behov i så måte! Men boken «Flow i hverdagen» er blitt til fordi jeg i mange år har interessert meg sterkt for Mihaly Csikszentmihaylis (heretter benevnt kun Mihaly C., av praktiske hensyn) flowteori.  Jeg har snakket mye om flowteorien, og levd med den. Det var en som en gang bemerket at «dette blir det bok av en dag», og da begynte jeg å tenke litt i den retningen selv også, sier Nina.

Og hos henne er veien fra tanke til handling kort. Hun skrev til Mihaly C., og i juni 2010 fikk hun møte og intervjue ham på en konferanse om positiv psykologi i København. Den danske forskeren Frans Ørsted Andersen var også til stede, og for å gjøre en litt lengre historie kort: Han ble Ninas medforfatter til boken om flow. Begge er til stede når boken skal presenteres for publikum på Liitteraturhuset i Oslo i morgen, 25. mai.

– Bokprosjektet har vært et spennende, men også utfordrende samarbeid. Dansk og trøndersk er ikke helt kompatible språk, så vi har benyttet en del engelsk i samarbeidet – og også i boka. Frans er forsker ved Århus Universitet, med positiv psykologi og utdanningsvitenskap som fagområder. Selv er jeg først og fremst journalist og redaktør, men i tillegg til min mastergrad i journalistikk er jeg cand. mag. med historie og sosialantropologi, så jeg kan en del om vitenskapelig metode og tenkning. Likevel er det slik at Frans har hatt hovedansvaret for det tyngste faglige stoffet, mens intervjuene og tilbakemeldingene fra mennesker som har praktisk erfaring med og bruker flow i arbeid eller annen sammenheng, i hovedsak har falt på meg.

 

Hva er nå flow?

Flow-teorien er altså skapt av Mihaly C., som arbeider ved Claremont Graduate University. Han har spredt teorien over hele verden, og den utvikles nå av forskere mange steder.

Siden vi ikke kan gjengi hele boken her, tar vi med et utdrag av Ninas medforfatter Frans Ørsted Andersens korte definisjon fra boka:

"Flow er en positiv og konsentrasjonskrevende fordypelsestilstand hvor all oppmerksomhet er fullstendig fokusert og fastholdt på en bestemt aktivitet i kortere eller lengre tid, og hvor tidsfornemmelsen forsvinner."

– Men viktigst er det at flow brukes i praksis med stort utbytte av folk i alle yrkesgrupper – både idrettsfolk, ledere, kunstnere og andre. Ikke minst kan slike som meg, altså skrivende mennesker, ofte oppleve flow, og når man vet litt mer om hva som skjer, kan man aktivt jobbe med å sette seg selv i en slik tilstand, sier Nina begeistret.

Blant de mange som er intervjuet i boka nevner vi fotballtrener Nils Arne Eggen, musiker Hans Ole Rian, forfatter og sjakkspiller Hans Olav Lahlum, mukltikunstner Pia Myrvold, teaterpersonlighet Berit Rusten, diverse forskere, en prest, en siviløkonom, en sykepleier, en dataprogrammerer – og mange flere. Alle bruker flow med godt resultat.

 

Lærebok eller inspirasjon

«Flow i hverdagen» er skrevet slik at den kan brukes som lærebok, men like gjerne som inspirasjons- og innsiktskilde for alle som leter etter den gode flytfølelsen, som søker måter å få bedre grep på alt man må forholde seg til i hverdagen. Det er Fagbokforlaget som er utgiver.

Forfatterne håper at boken skal bli tatt inn som lærebok, gjerne i en helseutdanningssammenheng.

– Vi har allerede før utgivelsen fått mange gode tilbakemeldinger. Det artigste som har skjedd hittil, er at vi til sommeren skal presentere boken på en stor internasjonal konferanse om positiv psykologi i Moskva, forteller Nina Hanssen.