Fagpressen

Kuttet og friskt

Bladet Fri tanke har fått helt nytt format og design, og nettstedet er oppgradert i samme stil. Begge kanaler tjener på oppgraderingene!

fritanke.jpg

Bladet har gått fra stort magasinformat på avispapir til lite, kompakt, lekkert og limfrest, med stivt, glanset omslag rundt et fyldig og prioritert innhold over 82 sider.

Omleggingen gir mye; bedre lesbarhet – på bedre papir; bedre bilder og gjengivelse av dem, og et gjennomgående friskere preg som innbyr til lesing og fordypning. Det er også gjort et fikst grep for å gjøre leseren interessert i å følge sakene fra papir til nett: Hver sak i papirutgaven har fått eget referansenummer som jeg kan skrive inn i søkefunksjonen på fritanke.no – og dermed finne igjen saken, med eventuelle kommentarer og oppfølginger.

Nummer 2/2012 inneholder mye temastoff om konfirmasjon – både humanetikernes egen ordning og andre, for eksempel filosofisk konfirmasjon. Hovedtema i utgaven er religion i offentligheten, i lys av at stat og kirke skiller noe mer lag i Norge. Bladet har også et fyldig intervju med Sara Mats Azmeh Rasmussen, debattant og fersk romandebutant.

Papirmagasinet kommer fire ganger i året, mens redaksjonen publiserer daglig på nettstedet.

Fri tanke er medlemsblad for Human-Etisk forbund, og kommer i et opplag på nesten 62 000 eksemplarer.