Fagpressen

God vekst i første kvartal

Fagpressen på pluss-siden igjen i årets første kvartalsrapport fra IRM. Den viser generelt en mye sterkere vekst enn slutten av fjoråret, med fjernsyn og nett som de sterkeste vekstkanalene.

Fagpressens annonseinntekter økte 1,7 prosent i første kvartal 2012 sammenliknet med tilsvarende perioder i 2011. Reklameinntektene havnet på 144 millioner kroner, skriver IRM i rapporten.

Fagpressens markedsandel minsket likevel noe i årets første kvartal, fordi veksten er såpass mye sterkere i andre kanaler.

Bransjevariasjonene i fagpressen er store. Innen transport og samferdsel finnes titler med over 18 prosent vekst, og innen bygg og anlegg har noen blader en vekst på rundt 16 prosent. Den svakeste bransjen er kultur og fritid, hvor nedgangen var på 15 prosent.

Reklameinntektene for fjernsyn økte med over 10 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor, og veksten var nesten like høy i annonseringen på nettet.