Fagpressen

Fornyet bladveteran

Teknisk Ukeblad har valgt titteltyper som det lukter maskinolje av, til ansiktsløftningen i sin 158. årgang. Det smører leseflyten.

tu-nytt.jpg

Norges eldste ukeblad – og fagpresseblad – har smurt både opplags- og lesertallene jevnt de siste årene. Tallene ligger nå på henholdsvis 125 000 (abonnenter) og 340 000.

Gjennom å gjøre nettstedet tu.no til et nyhetsmedium med daglig trøkk, er det tradisjonsrike bladet for ingeniører blitt et viktig medium for en langt bredere målgruppe, preget av interesse for teknologi, næringsliv, forskning og politikk.

Sjefredaktør Tormod Haugstad skriver at målet med ansiktsløftningen har vært å bli "mer moderne med et ryddig og tydelig design som gjør oss lettere å lese."

Hva som ligger i karakteristikken "moderne" er vel ikke helt entydig i dagens mangfoldige medieuttrykk, men bladet virker i alle fall ryddig, og med en "inviterende" presentasjon, hvis vi kan våge oss fram med enda en tolkbar karakteristikk.

tu.no har foreløpig beholdt det gamle designet. Redaksjonen gir bort gratis pdf av det nye papirproduktet til alle som vil ha – og ønsker seg reaksjoner og tilbakemeldinger.