Fagpressen

Nytt blad fra Fagbladet

Torsdag lanserte Fagbladet sitt nye tidsskrift – Fagbladet Samfunn og økonomi. Ambisjonen er et blad som belyser de store sammenhengene og skaper debatt ved å gå i dybden; for en bred målgruppe.

forside_samfoekbilag.jpg

– Et hovedmål med dette bladet er å formidle kunnskap gjennom vitenskapelige artikler. Vi vil fremme debatt og styrke kommunikasjonen mellom forskere og yrkesutøvere, forteller Fagbladets redaktør Kirsti Knudsen som også er sjefredaktør for det nye bladet.

– Vi vil prøve å skape et blad der forskere får bryne seg mot praksis. Og vi skal gå i dybden, blant annet med fagfellevurderte artikler fra skarpe skribenter i Norge og andre land, sa fagredaktør Bjarne Jensen (innfelt) ved lanseringen. Jensen er professor i offentlig økonomi ved Høgskolen i Hedmark. Han har rådmannserfaring fra Kristiansand og Bergen og er opptatt av de mange mytene som han mener holdes i live om forholdet mellom privat og offentlig virksomhet i Norge.

– I det første nummeret av Fagbladet Samfunn og økonomi har vi blant annet en svært innsiktsfull artikkel som heter "Bruk av forretningsorienterte regnskaper i New Zealands sentralregjering". Den er skrevet av Sue Newberry, assisterende professor ved Universitetet i Sydney. Hun har skrevet doktoravhandling om de forretningsorienterte reformene i offentlig sektor i New Zealand på 1990-tallet og klarer på en forbilledlig måte å formidle tung økonomisk teori til vanlige mennesker, anbefaler Jensen.

Han viser til at det denne våren ligger et dokument 8-forslag i Stortinget fra Fremskrittspartiet, som ønsker liknende prinsipper innført i Norge.

– Vi skal forsøke å ta tak i blant annet den makten som ligger i å bruke tekniske termer og begreper som bare regnskapsfolk egentlig forstår. Vi har en ambisjon om å løfte debatter nettopp gjennom å gjøre slike strukturer mer tilgjengelige, sier Jensen.

Fagbladet Samfunn og økonomi skal komme med to utgaver i år, i første omgang i et opplag på 8000. Det er planlagt fire utgivelser som skal evalueres grundig til neste år, forteller sjefredaktør Kirsti Knudsen.

Hun sier at de sikter mot et opplag på mellom 20 og 30 000 eksemplarer dersom prosjektet blir kjent levedyktig.

Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, sa ved lanseringen at han er stolt over å utgi det nye bladet som han håper at vinner lesere i den store og brede medlemsmassen forbundet har.

Hovedmålgruppe for det nye bladet er i startfasen omlag 4500 av forbundets folk i ulike posisjoner, samt personer i fag- og forskningsmiljøer tilknyttet universiteter og høyskoler.