Fagpressen

Nokså svakt første kvartal

Reklameomsetningen gjennom mediebyrå i første kvartal vokste minimalt, viser tallene fra Mediebyråforeningen.

mediesalg.jpg
Hvordan treffe ulike kundegrupper? Det er det mediebyråene skal hjelpe reklamekjøperne med. (Foto: BN).

Omsetningen var på litt over to milliarder kroner til sammen, og veksten var på beskjedne 0,6 prosent. Første kvartal i fjor hadde en vekst på hele 8,6 prosent. Det var særlig mars måned som trakk ned; da sank omsetningen med 4,6 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Det er tap i de fleste papirbaserte mediekanaler – dagspressen viser minus 16,7 prosent; fagpressen minus 3,9. Ukepresse/magasiner er et hederlig unntak med pluss 6,4 prosent i første kvartal sammenliknet med fjoråret.

Som mange vet, er det en liten del av reklameomsetningen i fagpressen som skjer gjennom mediebyråene, og i fagpressen venter man derfor mer spent på de totale tallene for omsetning som kommer gjennom IRM Norsk mediestatistikk i mai måned.