Fagpressen

Tidsskriftet på matta

Tidsskrift for den norske legeforening distribuerer nå deler av opplaget med Mediapost – og har laget en morsom egenannonse om det.

egen-mediapost.jpg
Egenannonsen "Tidsskriftet på dørmatten" spiller på at fagbladet distribueres med avisbud i Mediapost-systemet til nær halvparten av abonnentene. (Faksimile av deler av annonsen).

Nær halvparten av tidsskriftets opplag på 25 400 eksemplarer, distribueres nå gjennom Mediapost.

Produksjonskoordinator Ole Morten Vindorum forteller at ved utsendelse av nummer 17, som ble publisert tirsdag, leverte Mediapost blader til 12801 abonnenter. Samtidig sendes det ut 13116 blader med Posten, i de områdene hvor Mediapost ikke leverer.